DỰ ÁN

 • Quy mô-
 • Số tầng-
 • Diện tích-
 • Quy mô29.308,6m2
 • Số tầng19 tầng
 • Diện tích50 đến 84 m2
 • Quy mô30 ha
 • Số tầng168 căn
 • Diện tích1000 đến 1500 m2
 • Quy mô7.080 m2
 • Số tầng42 tầng
 • Diện tích49 đến 89 m2
Xem thêm Dự án

Tìm dự án

So sánh dự án

Không tìm thấy Dự án.
So sánh

Yêu thích

Vui lòng đăng nhập trước.
Xem yêu thích

Dự án gần đây