Loại Dự án: Biệt Thự Nghỉ Dưỡng

 • Quy mô30 ha
 • Số tầng168 căn
 • Diện tích1000 đến 1500 m2
 • Quy mô16 ha
 • Số tầng250 nền
 • Diện tích300 - 450 m2
 • Quy mô12,7 ha
 • Số tầng241 Biệt Thự
 • Diện tích240 đến 450 m2
 • Quy mô79 ha
 • Số tầng9 tiểu khu
 • Diện tích126 đến 350 m2

Tìm dự án

So sánh dự án

Không tìm thấy Dự án.
So sánh

Yêu thích

Vui lòng đăng nhập trước.
Xem yêu thích

Dự án gần đây